Contact us

SMS MUSIC SCHOOL


Opening time: 

Morning: 8a.m --> 11a.m

Afternoon: 15p.m --> 20p.m


Open all days of week, except Sunday afternoon.

Hotline: 0904.64.27.39 (Tiếng Việt) - 0909.529.093 (English)

BRANCH 1:
Add.: 1539 Nguyen Hoang street, An Phu ward, district 2, HCM City
Tel. : (84) 028.62.81.33.79

BRANCH 2:
Add.: 24 Street 10, Thao Dien ward, district2, HCM City
Tel. : (84) 028.37.44.58.88


Share on Google Plus

Trường nhạc SMS

Trung tâm âm nhạc SMS được thành lập với mong muốn mang âm nhạc đến mọi nơi, làm phong phú thêm cảm xúc trong tâm hồn của mỗi người. Là nơi mọi người thể hiện cảm xúc đẹp nhất của mình qua nhũng giai điệu do chính mình tạo nên.

0 comments:

Post a comment