Tuition & Schedule

Please Click on the following picture to zoom-out:

SMS Music's School Fee
SMS Music's School Fee


Studying schedule:

The schedule is flexible under trainees' time - 2 classes/ week (60-90 minutes/ class)

Furthermore, SMS Music provides the service of song composing and recording.
Please contact to Mr. Vinh (0904.64.27.39) for more more information.


Learn more detail about Music Classes:

PIANO 

ORGAN 

GUITAR 

VIOLON 

DRUM 

SINGING 

SONG COMPOSING 

SAXOPHONE

Share on Google Plus

Trường nhạc SMS

Trung tâm âm nhạc SMS được thành lập với mong muốn mang âm nhạc đến mọi nơi, làm phong phú thêm cảm xúc trong tâm hồn của mỗi người. Là nơi mọi người thể hiện cảm xúc đẹp nhất của mình qua nhũng giai điệu do chính mình tạo nên.

0 comments:

Post a Comment